Algemen voorwaarden:

Entingen en gedrag

• Uw hond dient gezond te zijn.
• Uw hond dient gechipt te zijn.
• Uw hond dient de jaarlijkse inentingen tegen rabiës, cocktail- en kennelhoest te hebben.
• U dient een besmetting zo spoedig mogelijk te melden.
• Uw hond dient sociaal vaardig te zijn naar honden en mensen toe.
• Uw hond dient te luisteren naar de basiscommando’s. 

Schade/ aansprakelijkheid

• Uw hond dient opgenomen te zijn in u WA verzekering.
• U blijft aansprakelijk (volgens de wet) voor schade aangericht door Uw hond aan derden.
• Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt niet onder de aansprakelijkheid van de uitlaatservice. 
• Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de hond.
• De uitlaatservice handelt naar eigen inzicht en behoudt zich het recht om, indien nodig, met uw hond naar een dierenarts te gaan.

Lengte wandeling en code rood

• De uitlaatservice loopt met uw hond de afgesproken tijden.
• Bij code rood of extreme gladheid, extreme warmte wordt er niet gelopen en samen met de eigenaar naar een oplossing gekeken.

Afzeggen en opzeggen

• u dient een afgesproken uitlaatbeurt minimaal 24 uur van tevoren af te bellen of te appen.